Prelucrarea datelor personale

Prelucrarea datelor personale

Conform cerințelor GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. NECOM S.R.L. are obligația de a administra în conditții de siguranță și numai, pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectării datelor este:
– contactarea Clienților in scopul stabilirii unei potențiale colaborări,
– trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
– de cercetare de piață, de monitorizare și urmărire a comportamentului Clientului.

Prin completarea datelor în formularul de contact, Clientul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. NECOM S.R.L., și iși dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul anterior.

Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri trimise la adresa de e-mail: necom@necom.ro, puteti solicita, in mod gratuit, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate sau va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:
– rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte,
– transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date,
– notificarea catre terții cărora le-au fost dezvaluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, S.C. NECOM S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale Clientului altor companii cu care se află în relatii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 2., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a serviciilor noastre.